Michel Smiers

Herkenbaar?
Sommige lastige situaties blijven je hardnekkig achtervolgen. Op je werk, met je familie of in ander verband ontstaat er soms een dynamiek die sterk van invloed is op hoe de dingen gaan. Een dynamiek of patroon onder de oppervlakte, dat zich niet direct laat zien of ontdekken.

Nieuwsgierig?
Met behulp van een opstelling kan ik je helpen om dergelijke dynamieken en patronen zichtbaar te maken. ‘Gewapend’ met dit nieuwe inzicht kan je in de betreffende situatie kiezen voor alternatief gedrag (in woorden, daden, emoties etc) dan dat je gewend was. Op die manier kan het hardnekkige patroon verminderen of oplossen. Er ontstaat dan ruimte voor een andere manieren van werken, communicatie, omgangsvormen e.d.

Mijn droom?
Mijn droom is dat er meer begrip, respect en harmonie ontstaat tussen mensen, groepen en volken. Daarom probeer ik de bewustwording van systemische dynamieken en de kennis van systemisch werken in het algemeen, te vergroten. Op die manier wil ik bijdragen aan vreedzame samenleving, zowel op kleine als op grote schaal.

Wie ik ben en wat ik meebreng?
Pionier op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke transitie.
Organisatieadviseur met passie voor milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Trainer en systemisch opsteller met gevoel voor de onderliggende dynamieken.
Muzikant en creatieve omdenker.

Mijn opleidingen in systemisch werken heb ik gevolgd aan het Bert Hellinger Instituut.
Verder nodig ik je van harte uit om ook 's te kijken op www.holdingspace.nl
en ons te volgen via https://www.facebook.com/holdingspace.nl/

Contactgegevens:
Telefoon: +31649818438
Skype : michel.smiers
Email: michelsmiers@gmail.com

-/-

Feels familiar?
Some tricky situations keep coming back to you. At work, with your family or in other contexts, sometimes a pattern appears, that impacts the way things are going. This dynamic or pattern stays below the surface that does not show or discover immediately.

Curious?
By setting up a systemic constellation I can help you to visualize such dynamics and patterns. With this new insight you can try to act (in words, deeds, emotions, etc.) in a different way, then you were used to. The persistent pattern can diminish or dissolve and there will be room for another way of working, communication, manners, etc.

My dream?
I dream of more mutual understanding, respect and harmony between people, groups and nations. That is why I try to increase the systemic awareness and knowledge of systemic work. Doing so I want to contribute to a more peaceful society, on a small and on a large scale.

Who I am and what I bring?
Pioneer in the field of sustainability and social transition.
HR-consultant with a passion for the environment and corporate social responsibility.
Trainer and facilitator of systemic constellations.
Musician and creative rethinker.

I had my systemic education at the Bert Hellinger Instituut Groningen.
(You are welcome to visit www.holdingspace.nl and https://www.facebook.com/holdingspace.nl/)

Contact
Phone: +31649818438
Skype : michel.smiers
Email: michelsmiers@gmail.com

Specialiteiten

Geen specialiteiten! Familie & Organisatie Opstellingen

  • michelsmiers@gmail.com
  • michel.smiers
  • 60.00
  • en, nl