Mirjam Rutten

Familie- en organisatie opsteller met een ruime blik.

'Ben jij op zoek naar iemand die je help je om je belemmerende patronen in te zien en je begeleidt op een nuchtere manier? Stap voor stap werken we naar het doel dat je wilt bereiken. Het streven is het volledig potentieel te leven. Zowel in werk als in privéleven.'

Mijn naam is Mirjam Rutten, eigenaar van Stal Paradiso in Noordwijk waar ik als opsteller met paarden werk. Moeder van een volwassen, uitwonende dochte
r. Na dertig jaar werken in het bedrijfsleven, voornamelijk als IT-er is er een wereld voor mij open gegaan door het opstellingenwerk en ben ik omgeschoold tot Psychosociaal Therapeute en Opsteller.

Niets menselijks is mij vreemd. Je vindt in mij een betrokken, doortastend en liefdevol opsteller.

De opstellingen die ik online heb gedaan om deze tool te leren kennen hadden een grote impact en hebben mij er van overtuigd dat ik je ook online goed verder kan helpen. Ik vond het zelf erg prettig om in mijn vertrouwde omgeving te zijn en op afspraak zo makkelijk een vraagstuk uit te kunnen werken.

Ik zie er naar uit met je aan de gang te gaan en zie je graag op Skype of op Stal Paradiso in levende lijve. Ook een combinatie van werkvormen is goed denkbaar.

Meer info: https://stalparadiso.info

--/--

Family and organization constellation companion with a broad perspective.

'I help you to find out about your limiting patterns and guide you in a sober way, step by step, to the goal you want to achieve. The aim is to live the full potential. Both in work and in private life.

My name is Mirjam Rutten, owner of Stal Paradiso in Noordwijk where I work with my horses. Mother of an adult daughter. After thirty years of working in various businesses, mainly as an IT professional, a new world has opened up for me through constellation work. I have been reschooled as a Psychosocial Therapist and a Constellation Companion.

Nothing human surprises me. You will find a committed, decisive and loving person in me.
The constellations that I made online to get to know this tool had a major impact and convinced me that I can help you further online.
I experienced it myself as very pleasant to be in my familiar home environment and thus to be able to work out an issue so easily by an online appointment.

I look forward to work with you and would love to see you in person on Skype or at Stal Paradiso. A combination of working methods is also conceivable.

More information on me you will find on https://stalparadiso.info

Specialiteiten

Personal development, Burn out, Stress reduction, Management, Personal Business development, Business goals, Starting entrepreneur Familie & Organisatie Opstellingen

  • mirjam@stalparadiso.info
  • live:ruttenmirjam
  • 79.00
  • nl, de, en, fr