Marjolijn Hensems

Plek van Erkenning / Place of Recognition (scroll down for English text)

---------------------------------------------------------

Erkennen wat er is. Zien, voelen, ervaren wat dat doet. Ja, zo is het, inderdaad. En dan… kijken of er ruimte is voor een beweging, een kleine verandering, een nieuwe opening.
Opstellingen werken op een diepere laag, van innerlijk weten, van verbonden zijn met een systeem, in je familie, op het werk, je directe omgeving; eigenlijk alles waar jij als persoon mee te maken hebt. Je bent niet een deel, maar één geheel. Samen kijken we naar de verbanden. Op holistische wijze maken we contact met het thema waar je vragen over hebt

Mijn ervaring is divers. Sinds 2008 werk ik met Familieopstellingen. In groepen of juist 1 op 1, fysiek of virtueel. Ik heb een NLP Master en Coachopleiding gedaan en zeer veel workshops gevolgd na mijn opleiding bij het Hellingerinstituut, bij internationale 1e en 2e generatie opstellers.

Als persoon houd ik de rust erin, met een kwinkslag, niet te zwaar, maar wel serieus. Alles mag er zijn. Bij mij ben je veilig en gaan we net zover als jij op dat moment aankunt. Ik nodig je van harte uit om dit proces aan te gaan.

We kunnen een afspraak plannen en kennismaken, kijken of het klikt. Via Skype zien en horen we elkaar. Dan besluiten we om wel of niet door te gaan en te gaan kijken wat er speelt op dat moment, en of je er nu iets mee wilt doen. Als je je aanmeldt op deze site, krijg je toegang tot de mogelijkheden van het online opstellen. Hartegroet, Marjolijn Hensems

https://www.plekvanerkenning.nl
Een opstelling doe ik bij voorkeur ’s middags of ’s avonds. Ook in het weekend is meestal geen enkel probleem. Tijden in overleg. De prijs is per sessie, en dat duurt gauw meer dan een uur.

Competenties
Familie & Organisatie Opstellingen, werken met ziekte en trauma.

---------------------------------------------------------
ENGLISH

Place of Recognition

Recognize what is. Acknowlegde, see, feel, experience what that does to you. Yes, that's right, indeed. And then ... see if there is space for a movement, a small change, a new opening.

Constellations work on a deeper layer, of inner knowing, of being connected to a system, in your family, at work, your immediate environment; basically everything you have to deal with as a person.

You are not a part, but a whole. Together we look at the connections. We make contact with the theme you have questions about.

My experience is diverse. Since 2008 I have been working with Family Constellations. In groups or just 1 on 1, physically or virtually. I have done an NLP Master and Coach training and followed many workshops after my training at the Hellinger Institute, with international 1st and 2nd generation constellators.

As a person I stay calm, with a joke, not too heavy, but eventhough serious. Everything is allowed to be there. With me you are safe and we go as far as you can handle at that moment. I invite you to start this process.

We can schedule an appointment and meet, find out if we feel the click. We see and hear each other via Skype. Then we decide whether or not to continue and see what is going on at that moment, and whether you want to do something with it now. If you register on this site, you will have access to the possibilities of creating online. Warm greetings, Marjolijn Hensems

https://www.placeofrecognition.eu (pending) redirects to
https://www.plekvanerkenning.nl (in Dutch).
I prefer to work in the afternoon or evening. Even in the weekend is possible for me. Please send your request to discuss any other possibility. The price is per session, which can take far more than one hour (depending on the issue).

Competences
Family & Organization Constellations, working with illness and trauma.
---------------------------------------------------------

Specialiteiten

Absenteeism and illness Familie & Organisatie Opstellingen

  • info@plekvanerkenning.nl
  • Skype naam of Zoom link: stuur ik je toe. Zet in het onderwerp OPSTELLING.
  • 60.00
  • en, nl