Mijke Vlasveld

Hoi, ik ben Mijke, ik ben outdoor life coach en mindfulness trainer en opstellingen zijn een heel belangrijk onderdeel in mijn sessies. Ik vind het super dat ik nu onderdeel kan zijn van een systeem waarin we online opstellingen kunnen uitvoeren, zodat meer mensen de voordelen hiervan kunnen ervaren!

Ik heb Nederlands recht gestudeerd en heb daarin als freelancer gewerkt sinds mijn afstuderen. Ik had alles om succesvol te zijn in de ogen van de maatschappij, maar ik was niet gelukkig, ik leefde voornamelijk in mijn hoofd. Toen in 2012 letterlijk alles in mijn leven op zijn kop kwam te liggen, ben ik me gaan verdiepen in NLP, systemisch werk en coaching. Ik heb altijd veel gesport en wilde altijd het liefste buiten zijn, dus op dat moment ben ik alleen gaan reizen en wandeltrektochten gaan maken om mezelf terug te vinden. Dat heeft me zoveel gebracht, dat ik daarna outdoor life coach ben geworden, omdat ik het zonde vond dat niet meer mensen weten van de spiegelende kracht van de natuur.

Ik geloof dat iedereen het verdient om vrij te zijn. Vrij van angsten, vrij van veroordeling (door jezelf en door anderen), vrij van een systeem dat niet het beste voor jou is, vrij van doen alsof, vrij van het niet jezelf laten zien, vrij van het nodig hebben van goedkeuring van buitenaf…..

Ik wil mensen laten zien dat je van het leven kan genieten, buiten kan ‘spelen’, op (innerlijke) avonturen kan gaan en kan leven zoals voor jou het beste is en nog steeds serieus kan zijn met wat je doet. Omdat het jou gelukkig maakt! Zolang jij gelooft in je jezelf en JOUW hart volgt, in plaats van alles ( waarvan jij denkt ) dat iedereen wil wat jij doet!

Ik geloof dat als mensen ECHT gelukkig zijn van binnenuit, het zichtbaar wordt, dat anderen zullen zien, voelen en willen wat jij hebt en dat de wereld daar een mooiere plek van wordt en we veel meer in verbinding met onszelf en elkaar komen te staan.

Ik neem je mee op een innerlijk avontuur en zet je letterlijk en figuurlijk in beweging, zodat jij je mooiste leven kan leven.

--/--

Hi, I am mijke, i'm a dutchie and free spirited outdoor life coach and mindfulnesstrainer, systemic work is a significant part of my outdoor coaching. I love being a part of system where we can work online on this, so more people can benefit from it!

I studied Dutch law and worked as a lawyer after graduation. I was living a life that was seen as succesful according to the standards of society, except I wasn’t happy. I was living in my head most of the time. When in 2012 everything in my life changed, I started learning about NLP, systemic work and coaching. I always worked out a lot and wanted to be outside as much as possible, so this was the time to combine that and I started traveling on my own and going on solo hiking trips to find my self again. I learned so much and it healed so much inside myself, that I thought it was a shame not more people knew about the gifts nature and the great outdoors has for us.

I believe everyone deserves to be free. Free of fears, free of judgement ( of yourself or by others) free a system that isn’t working for you, free of faking it, free of not showing yourself, free of needing outside validation ……

I want to show people that you can enjoy your life, can play outside, can go on inner adventures and life your live the way that fits yout he best and still can be serious about everything your doing. Because it makes you happy! As long as you believe in yourself and follow your heart, instead of everything ( you think) others want you to do!

I believe that if you are truly happy from the inside out, it shows on the outside. That others wil see, feel and want what you have and that the world will be a more beautiful place because of that. It will make us be more connected to ourselves and others.

I will take you on an inner adventure and will set you in motion in multiple ways, so you can start living your truest life!

Specialiteiten

Geen specialiteiten! Familie & Organisatie Opstellingen

  • mijkevlas@gmail.com
  • live:mijkevlas
  • 70.00
  • en, nl