Esther Snikkers

Misschien ken je het wel? Dat iets op je pad komt dat je zo heeft geholpen dat je er vervolgens je beroep van gaat maken. Zo is het bij mij ook gegaan en is ZIESOO tot stand gekomen.

Als beginnend afdelingshoofd binnen het gevangeniswezen naast een HBO studie, kwam ik bij een coach terecht die aan de hand van poppetjes (tafel opstelling) werkte. Ondanks dat ik plezier had in mijn werk, studie en privé vond ik het nog niet gemakkelijk om alle ballen hoog te houden en had ik het gevoel dat ik in een ratrace terecht was gekomen. Al snel werd het mij duidelijk dat ik zowel privé alsook in mijn werk (te) veel verantwoordelijkheid droeg. Door de verworven inzichten kon ik steeds beter mijn eigen positie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid innemen. Datgene laten wat niet bij mij hoorde. Tevens ontdekte ik dat ik energie krijg als ik in mijn ‘kunnen’ ga staan en/of als mensen in hun potentie gaan staan dan komt er een bepaalde energie vrij die voor een ieder voedend is.

Ik was gegrepen door de methodiek en voordat ik het wist had ik binnen het NTINLP te Limmen alle trainingen gevolgd. Mijn enthousiasme zorgde ervoor dat ik met iedereen, waar dan ook systemische opstellingen deed, zo ook met mijn vriendin in Australië via Skype. Systemisch Werk heeft voor mij veel betekend zo wel op persoonlijk als op zakelijk vlak en dat gun ik jou ook!

--/--

Maybe you know it? That something comes your way that has helped you in such a way that you then turn it into a profession. That is how it went with me and ZIESOO came about.

As a starting department head within the prison in addition to an HBO study, I ended up with a coach who worked on the basis of puppets (table constellation). Although I enjoyed my work, study and private life, I didn't find it easy to keep all the balls high and I felt that I had ended up in a rat race.
It soon became clear to me that I had (too) much responsibility in both my private and my work. Thanks to the insights I received, I was able to better take my position and take responsibility and leave that which did not belong to me. I also discovered that I get energy when I stand in my abilities and / or when people stand in their potential, a certain energy is released that is nourishing for everyone.

I was fascinated by the methodology and before I knew it, I had followed all training courses at the NTINLP in Limmen. My enthusiasm made sure that I did systemic constellations with everyone, wherever, including my girlfriend in Australia through Skype. Systemic Work has meant a lot to me, both on a personal and on a business level and I wish you that too!

Specialiteiten

Business development, Management, Personal Business development, Business goals Familie & Organisatie Opstellingen

  • e.snikkers@ziesoo.com
  • snikkers080175
  • 95.00
  • en, nl