Veelgestelde Vragen

Met de methodiek Systemisch Werk bekijk je de situatie in de context (omgeving) van het systeem waarbinnen de vraag of situatie speelt.  

Een systeem wordt gezien als een levend geheel van elementen welke elkaar en hun omgeving wederzijds beïnvloeden en aanpassen, om te kunnen (over) leven. Elk systeem maakt op zijn beurt weer deel uit van een groter systeem.

Je kan je gezin, familie, werk, organisatie, lichaam, etc. zien als systemen. Van alle systemen waar je deel van uit maakt, is het familiesysteem het meest basale systeem. Alle systemen hebben hun eigen regels en wetten, en hun eigen cultuur en dynamiek. De regels en wetten zijn zichtbaar en expliciet, maar cultuur en dynamieken zijn vaak onzichtbaar en impliciet. De methodiek Systemisch Werk richt zich vooral op dit onzichtbare en impliciete deel van een systeem.

Bert Hellinger (geboren in 1925, overleden 20 september 2019) is de grondlegger van de methodiek systemisch werken.

Systemische opstellingen is een algemene naam waar familie-, organisatie opstellingen en andere opstellingen onder vallen. Systemische opstellingen zijn een onderdeel en werkvorm van de methodiek Systemisch Werk.

Een Systemische Opstelling is een onderdeel van de methodiek Systemisch Werk. Een Opstelling brengt onderliggende patronen in beeld die betrekking hebben op de vraag / situatie. Met een opstelling is als het ware een 3D-projectie / helikopter view van jouw innerlijke beeld van de vraag /situatie. 

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst. Deze personen/elementen kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen. Door dit beeld is het mogelijk om spanningen, bewegingen en terugkerende patronen te zien, welke inzicht en verandering geven in het betreffende vraagstuk.                                                

Een opstelling kan zowel 1 op 1 als in groepsverband uitgevoerd worden en beide vormen worden ‘live’ als ‘online’ aangeboden. In groepsverband geeft een extra dimensie omdat de groepsleden woorden kunnen geven aan de ervaren inzichten / veranderingen. Deze extra dynamiek zal je doen verwonderen!

De magie van een opstelling is dat je door het beeld van de opstelling de inzichten en veranderingen begrijpt en ervaart.  

De deelnemer heeft voorafgaand aan  de opstelling een bepaald beeld (mentaal en gevoelsmatig) van de vraag / situatie. Door het opstellen van de belangrijkste personen en elementen die betrekking hebben op de betreffende vraag / situatie wordt het innerlijk beeld van de vraagsteller ruimtelijk geprojecteerd. 

Met behulp van kleine interventies (bijvoorbeeld verplaatsen van elementen, verbindingen leggen e.d.) kunnen spanningen worden verzacht en patronen worden doorbroken. Op deze manier verandert feitelijk het geprojecteerde beeld van de vraagsteller. Deze veranderingen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en veranderingen. We zeggen ook wel eens dat we letterlijk het kwartje voelen vallen. Net als het moment in afbeelding 1 als je beide beelden kan zien.

Afbeelding 1; toont een oude vrouw of een jong meisje, afhankelijk van het beeld dat je hebt als je ervoor het eerst naar kijkt. Zie je maar een van de twee mogelijkheden? Blijf dan kijken. De grote kromme neus van de oude vrouw is tegelijk de linker wang en kaak van het jonge meisje. De mond van de oude vrouw is het halsbandje van de jonge vrouw. Het linkeroog van de oude vrouw is het linkeroor van de jonge vrouw. Zie je het al? Laat hem eventueel aan iemand anders zien, totdat je beide mogelijkheden voor je hebt.

Afbeelding met boom, buiten Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Vaak zijn we geneigd om problemen op te lossen op het gebied van symptomen en emoties. Deze aanpak is gericht op het gevolg en biedt vaak tijdelijke oplossingen.

Een opstelling kijkt naar de oorzaak oftewel naar de patronen achter de symptomen en emoties. De situatie van jouw vraag wordt in kaart gebracht door de belangrijkste personen/elementen ruimtelijk, ten opzichte van elkaar te plaatsen. We noemen dit het innerlijk beeld van de situatie, door de inzichten/ veranderingen ontstaat er een nieuw innerlijk beeld en verandert de sturing achter het gedrag, zie afbeelding 2.

Waardoor je gaandeweg zult merken dat je zaken anders aanpakt, dat je je geen zorgen meer maakt over bepaalde zaken, dat de rollenpatronen in relaties zijn verandert, dat je andere keuzes hebt gemaakt, etc.

Afbeelding 2 Verlopende afbeeldingen mannenhoofd – vrouwenlijf. Je ziet aan het einde van de reeks een totaal ander beeld als aan het begin, maar waar precies de omslag plaatsvindt, is niet te zeggen.

Een familieopstelling is een opstelling , waarbij de beginvraag voortkomt uit het familiesysteem. Belastende patronen (dynamieken), die in of rondom een familie kunnen voorkomen, worden zichtbaar gemaakt.  

Voor een opstelling is het niet nodig dat andere familieleden bij de opstelling aanwezig zijn.

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot de vraag kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen.

Een organisatieopstelling is een opstelling , waarbij de beginvraag voortkomt uit het werk- of organisatiesysteem. Belastende patronen, die binnen of rondom organisaties kunnen voorkomen, worden zichtbaar gemaakt. Deze patronen bevinden zich in het ‘onbewuste’ van een organisatie, en toont zich aan de oppervlakte middels symptomen, zoals:

  • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing.
  • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn.
  • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende.
  • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen.
  • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen.
  • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken.
  • Burn-out

Voor een organisatie opstelling is het niet nodig dat collega’s of werknemers van de organisatie bij de opstelling aanwezig zijn.

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot de vraag kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling of door voorwerpen en symbolen.

Opstellingen zijn ook geschikt voor kinderen. Kinderen zijn vaak meer intuïtief dan volwassenen. Los hiervan, is het altijd mogelijk voor de ouders/verzorgers om een opstelling voor hun kind doen zonder dat het kind aanwezig is.

In het profiel van de Professional kunt u de werkwijze van de desbetreffende Professional vinden. Ook is het mogelijk om de Professional een mail te sturen vanuit het profiel.

Voor een opstelling is het prettig om feitelijke informatie over bijvoorbeeld je familie van herkomst, organisatie of ziekte te verzamelen. Het is echter niet noodzakelijk om informatie te verzamelen om een opstelling te kunnen doen.

Gemiddeld duurt een systemische opstelling circa 1 uur, dit kan per Professional verschillen.

In het profiel van de Professional kunt u de tarieven vinden die hij/zij hanteert.

Een opstelling kan worden ingezet als een eenmalige inzicht/verandering in een vraag/situatie. Uit ervaring blijkt dat in de periode na een eerste opstelling, verandering in de betreffende situatie optreedt. Dit kan er toe leiden dat daardoor nieuwe vragen boven komen drijven, welke vragen om een opstelling.

Het ontwikkelproces kan je vergelijken met een ‘ui’, het betreft verschillende lagen en elke laag heeft zijn eigen inzichten/oplossingen en draagt bij naar de kern.

We gaan ervan uit dat elke ontwikkeling zijn eigen tempo hanteert en dat de persoon of organisatie precies weet (of waarneemt) wanneer de volgende stap zich aandient en er behoefte is aan nieuwe inzichten/veranderingen.

In de profiel van de coach kunt u deze informatie vinden.

De veiligheid en privacy van de deelnemers hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en privacy beleid, zie voettekst pagina.

Als je vraag hier niet tussen staat, dan helpen we je graag verder. Mail je vraag naar info@ziesoo.com.