Systemisch Werk

HOE ZOU HET ZIJN ALS . . .           

. . . als datgene wat je nu bezighoudt geen rol meer zou spelen?  

  • Wat zal je dan ervaren?
  • Wat zullen anderen aan je opmerken?
  • Waar ontstaat er dan ruimte voor?

Het onderzoeken van deze vraag op een systemische manier kan je helpen om nieuwe inzichten en veranderingen te vinden. Jouw vraag kan op verschillende thema’s betrekking hebben zoals; persoonlijke- of zakelijke ontwikkeling, gezondheid, etc.

Wat is een systeem?

De methodiek Systemisch Werk bekijkt de situatie in de context van het systeem waarbinnen de vraag / situatie speelt. Een systeem wordt gezien als een levend geheel van elementen welke elkaar en hun omgeving wederzijds beïnvloeden en aanpassen. Elk systeem maakt op zijn beurt weer deel uit van een groter systeem. Je kunt je gezin, familie, werk, organisatie, lijf, etc. zien als systemen. Van alle systemen waar je deel van uitmaakt, is het familiesysteem het meest basale systeem. Alle systemen hebben hun eigen regels en wetten, en hun eigen cultuur en dynamiek. De regels en wetten zijn zichtbaar en expliciet (boven de wateroppervlakte), maar cultuur en dynamieken zijn vaak onzichtbaar en impliciet (onder de wateroppervlakte). De methodiek Systemisch Werk richt zich vooral op dit onzichtbare en impliciete deel van een systeem.

De methode ‘Systemisch Werk’ kijkt naar het patroon achter de symptomen en emoties.

Een opstelling is een onderdeel van de methodiek Systemisch Werk en geeft jouw innerlijk beeld van de situatie weer. Door verschuivingen, inzichten, woorden, etc. verandert het beeld waardoor de energie gaat stromen en de verandering kan plaatsvinden.
Patroon achter de symptomen en emoties

Een opstelling draagt bij aan een ‘vrij’ leven en/of een ‘gezonde’ organisatie.

Vrij leven = een leven waarin je je eigen weg kunt gaan en je je eigen keuzes kan maken met respect voor de ander en het verleden.

Gezonde organisatie =  een organisatie waarbinnen de medewerkers zich goed voelen en daardoor hun werk met compassie en betrokkenheid kunnen blijven uitvoeren. Een ‘gezonde’ organisatie vervult haar doel in de samenleving middels een levendige uitwisseling met de buitenwereld. Kortom, een plaats waar je graag zou willen werken en groeien.