Systemisch Werk

Ontdek de kracht van Systemisch Werk, een methode die de situatie bekijkt in de context van het systeem waarin de vraag of situatie zich voordoet. Een systeem wordt gezien als een levend geheel van elementen die elkaar en hun omgeving wederzijds beïnvloeden en aanpassen. Elk systeem maakt op zijn beurt deel uit van een groter geheel.

Of het nu gaat om je gezin, familie, werk, organisatie of lichaam, al deze aspecten kun je beschouwen als systemen. Het familiesysteem wordt beschouwd als het meest basale systeem waar je deel van uitmaakt. Elk systeem heeft zijn eigen regels, wetten, cultuur en dynamiek. Terwijl regels en wetten zichtbaar en expliciet zijn (boven de wateroppervlakte), zijn cultuur en dynamiek vaak onzichtbaar en impliciet (onder de wateroppervlakte). De methodiek van Systemisch Werk richt zich voornamelijk op dit onzichtbare en impliciete deel van een systeem.

Systemisch Werk onderzoekt het patroon achter symptomen en emoties. Een familieopstelling, als integraal onderdeel van de methode, visualiseert jouw innerlijke beeld van de situatie. Door verschuivingen, inzichten, woorden, en meer, verandert dit beeld, waardoor energie gaat stromen en positieve verandering mogelijk wordt

Patroon achter de symptomen en emoties

Bert Hellinger is de grondlegger van de methode Systemisch Werk

Bert hellinger quote

Bert Hellinger (1925-2019), geboren in Duitsland, is de grondlegger van de methode Systemisch Werk en Familieopstellingen.

Hij studeerde psychoanalyse in Wenen en vertrok later naar de Verenigde Staten, waar hij samenwerkte met vooraanstaande figuren zoals Milton Erickson. Door zijn kennis van psychotherapieën en andere therapeutische benaderingen te combineren, ontwikkelde hij een unieke en fascinerende oplossingsgerichte aanpak: de Familieopstelling.

Bekijk zijn video of ontdek meer over hem op zijn website.