Opstelling

Je kent het vast wel, situaties (privé, gezondheid of zakelijk) die niet lekker lopen en dat je je vinger er niet achter kunt krijgen. Of dat je het gevoel hebt geleefd te worden en niet werkelijk je ‘eigen’ leven leeft. Je probeert de situatie te beheersen of te veranderen, maar wat je ook doet het draagt niet bij aan de werkelijke verandering. 

Dat is het moment waarop een opstelling van pas komt!

Wat is een Opstelling?

Een opstelling geeft jouw innerlijk beeld van de situatie weer. 

De belangrijkste personen en onderdelen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst.

Deze personen en onderdelen kunnen worden gerepresenteerd door deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen.

Door verschuivingen, inzichten, woorden, etc. verandert het beeld waardoor de energie gaat stromen en de verandering kan plaatsvinden.

Opstelling

Door de opstelling gaat de energie stromen en kan de verandering plaatsvinden.

ZIESOO | Thé place to book a (family) Constellation.

Empowerment

Een opstelling geeft jouw innerlijk beeld van de situatie (persoonlijk, gezondheid, zakelijk) weer. Door verschuivingen, inzichten, woorden, etc. verandert het beeld waardoor de energie gaat stromen en de verandering kan plaatsvinden. Waardoor je gaandeweg zult merken dat je zaken anders aanpakt, dat je je geen zorgen meer maakt over bepaalde zaken, dat de rollenpatronen in relaties zijn verandert, dat je andere keuzes hebt gemaakt, etc.

Tijd

Een opstelling kan in een vrij kort tijdsbestek (ca 1 uur) veel inzichten en veranderingen opleveren. Een opstelling kan zowel 1 op 1 als in groepsverband uitgevoerd worden en beide vormen worden ‘live’ als ‘online’ aangeboden. In groepsverband geeft een extra dimensie omdat de groepsleden woorden kunnen geven aan de ervaren inzichten en veranderingen. Het zal je doen verwonderen hoe effectief deze methode is!

Prijs

Een opstelling geeft je inzichten en veranderingen en activeert het bewustwordingsproces zonder hele lange coaching trajecten. We gaan ervan uit dat elke ontwikkeling zijn eigen tempo hanteert en dat de persoon of organisatie precies weet (of waar neemt) wanneer de volgende stap of ontwikkeling zich aandient en er behoefte is aan nieuwe inzichten en veranderingen.

Tijdens de opstelling ervaar je herkenning, opluchting en verlichting, etc.

ZIESOO | Thé place to book a (family) Constellation.

Vormen van opstellingen.

Er zijn verschillende vormen van opstellingen, zij kunnen in 3 categorieën verdeeld worden;

A “Live” Opstelling met representanten

Een "live" opstelling vindt plaats in een ruimte, waar mensen vanuit de groep, de personen en onderdelen representeren (representanten genoemd) die van toepassing zijn op de vraag/situatie van de deelnemer. Onder de vormen binnen Systemische Werk blijft deze vorm een koningsnummer omdat de representanten daadwerkelijk de ervaringen/sensaties ervaren van de gerepresenteerde persoon die bijdragen aan de intensiteit van de opstelling.

tafel opstelling

Tafel Opstelling

De tafel opstelling vindt 1 op 1 plaats. In deze vorm worden vaak poppetjes gebruikt of andere attributen om de personen en elementen die van toepassing te representeren op de vraag/situatie van de deelnemer.

Foto webinar klant

Online Opstelling

Via video bellen, deelt de Coach haar/zijn scherm met de deelnemer en kan de online opstelling van start gaan. De online tool bevat elementen zoals vierkanten en cirkels om de personen en onderdelen die van toepassing zijn in de situatie van de deelnemer te representeren. Deze vorm kan zowel 1 op 1 als in groepen.

Na de opstelling zal je gaandeweg verandering opmerken.

ZIESOO | Thé place to book a (family) Constellation.

Is een Opstelling een quick fix?

Een opstelling kan in een vrij kort tijdsbestek (ca 1 uur) veel inzicht en veranderingen opleveren. 

De situatie van jouw vraag wordt in kaart gebracht door de belangrijkste personen en elementen ruimtelijk, ten opzichte van elkaar te plaatsen. We noemen dit het innerlijk beeld van de situatie, door de inzichten en veranderingen ontstaat er een nieuw innerlijk beeld en verandert de denkwijze en de sturing achter het gedrag.

Waardoor je gaandeweg zult merken:

  • dat je zaken anders aanpakt, 
  • je geen zorgen meer maakt over bepaalde zaken, 
  • de rollenpatronen in relaties zijn verandert,
  • je andere keuzes hebt gemaakt, 
  • etc.
Wat levert een opstelling op?