Genogram / Organogram

Opstellingen versus Genogram en Organogram: Wanneer kies je wat?

Het voornaamste onderscheid ligt in het feit dat een opstelling een visuele representatie is van een specifieke situatie of vraag. Het legt de dynamiek achter de ‘ervaren’ symptomen bloot, waardoor de oplossing zich kan manifesteren. Aan de andere kant biedt een genogram en/of organogram een visuele weergave van een systeem, zoals een familie en/of organisatie, en vergroot het bewustzijn omtrent onderlinge verhoudingen en gebeurtenissen.

Een genogram geeft een overzicht van het familiesysteem met 3 of 4 generaties, inclusief hun onderlinge relaties en belangrijke familiegebeurtenissen. Het fungeert vaak als een eerste stap waarbij iemand zich bewuster wordt van aspecten in zijn/haar familiesysteem, zoals vroegtijdig overleden familieleden, de eerste liefde van zijn/haar ouders, uitsluiting van familieleden, en dergelijke.

Aan de andere kant kan een organogram dienen als een inleidend interview voorafgaand aan een organisatieopstelling. Wat bij een organisatie hoort, beperkt zich niet tot de huidige medewerkers; het omvat ook structurele elementen die op dat moment aanwezig zijn. De geschiedenis van de organisatie en de context waarin zij opereert, zijn eveneens blijvend verbonden met het systeem en oefenen invloed uit.

Ten slotte kan een genogram en/of organogram worden ingezet als interview voorafgaand aan een opstelling en/of als (eerste) stap om het bewustzijn te vergroten met betrekking tot het systeem, zowel binnen een familie als een organisatie.

genogram