Genogram / Organogram

Wanneer maak je gebruik van een opstelling en wanneer van een genogram en/of organogram?

Het grootste verschil is dat een opstelling een uitbeelding is van een situatie of vraag. Het maakt de dynamiek achter de ‘ervaren’ symptomen duidelijk waardoor de oplossing zich kan manifesteren. Een genogram en/of organogram is een uitbeelding van een systeem zoals een familie en/of organisatie en vergroot het bewustzijn van de onderlinge verhoudingen, gebeurtenissen, etc. 

Een genogram is een overzicht van het familiesysteem met 3 of 4 generaties en hun onderlinge relaties en belangrijke familiegebeurtenissen. Het vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem, zoals te vroeg gestorven leden, de eerste liefde van zijn/haar ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke.

Een organogram kan onder andere als inleidend interview worden gebruikt voorafgaand aan een organisatie opstelling. Degenen en datgene wat bij een organisatie hoort, beperkt zich niet tot de mensen die er op dit moment werkzaam zijn. Het omvat (ook) de structuur elementen waarvan in het hier en nu sprake is. De geschiedenis van de organisatie en de omgeving waarin zij opereert, zijn eveneens blijvend verbonden aan het systeem en beïnvloeden haar.

Tot slot een genogram en/of organogram kan worden ingezet als interview voorafgaand aan een opstelling en/of als (eerste) onderdeel om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van het systeem als familie of organisatie.

genogram