Marjolijn Hensems

Duits, Engels, Frans, Nederlands

België, Nederland, Portugal

Online

14 jaar ervaring

Zakelijk Online € 100,-- exclusief BTW

Plek van Erkenning / Place of Recognition

Erkennen wat er is. Zien, voelen, ervaren wat dat doet. Ja, zo is het, inderdaad. En dan… kijken of er ruimte is voor een beweging, een kleine verandering, een nieuwe opening.
Opstellingen werken op een diepere laag, van innerlijk weten, van verbonden zijn met een systeem, in je familie, op het werk, je directe omgeving; eigenlijk alles waar jij als persoon mee te maken hebt. Je bent niet een deel, maar één geheel. Samen kijken we naar de verbanden. Op holistische wijze maken we contact met het thema waar je vragen over hebt

Mijn ervaring is divers. Sinds 2008 werk ik met Familieopstellingen. In groepen of juist 1 op 1, fysiek of virtueel. Ik heb een NLP Master en Coachopleiding gedaan en zeer veel workshops gevolgd na mijn opleiding bij het Hellingerinstituut, bij internationale 1e en 2e generatie opstellers.

Als persoon houd ik de rust erin, met een kwinkslag, niet te zwaar, maar wel serieus. Alles mag er zijn. Bij mij ben je veilig en gaan we net zover als jij op dat moment aankunt. Ik nodig je van harte uit om dit proces aan te gaan.

We kunnen een afspraak plannen en kennismaken, kijken of het klikt. Via Zoom zien en horen we elkaar. Dan besluiten we om wel of niet door te gaan en te gaan kijken wat er speelt op dat moment, en of je er nu iets mee wilt doen. Als je je aanmeldt op deze site, krijg je toegang tot de mogelijkheden van het online opstellen.

Hartegroet, Marjolijn Hensems

NB. Een opstelling doe ik bij voorkeur ’s middags of ’s avonds. Ook in het weekend is meestal geen enkel probleem. Tijden in overleg. De prijs is per sessie, en dat duurt gauw meer dan een uur.

Competenties
Familie & Organisatie Opstellingen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENGLISH

Recognize what is. See, feel, experience what that means. Yes, it is like that, indeed. And then… see if there is space for a movement, a small change, a new opening.

Constellations work on a deeper layer, of inner knowing, of being connected to a system, in your family, at work, your immediate environment; basically everything you have to deal with as a person. You are not a part, but a whole. Together we look at the connections between everything. In a holistic way we relate to the theme your questions are about.

My experience is diverse. Since 2008 I have been working with Family Constellations. In groups or 1 on 1, physically or virtually. I have done an NLP Master and Coach training and followed many workshops after my training at the Hellinger Institute, with international 1st and 2nd generation constellators.

As a person I stay calm, with a joke, not too heavy, but serious. Everything is allowed. With me you are safe and we go as far as you can handle at the moment. I cordially invite you to engage in this process.

We can schedule an appointment and get acquainted, experience whether we have a click. We see and hear each other via Zoom. Then we decide whether or not to continue, by looking at what is going on at that moment, and whether you want to work on it now.
If you register with me on this site, you will get access to the possibilities of the online constellations.

Warm greetings, Marjolijn Hensems

NB. I prefer to do a set-up in the afternoon or evening. Also during the weekend is usually no problem. Time to decide together. The price is per session, and that can easily take more than an hour.

Competencies
Family & Organizational Constellations

Duidelijk, Geduldig, Sensitief

 • orientatiegesprek
 • besluit om door te gaan of niet, nu of op ander moment
 • vraagstelling bepalen
 • opstelling 1 op 1 of desgewenst met een groepje
 • kijken naar de vraag door middel van een opstelling
 • een opening maken naar een andere kijk op het thema
 • besluiten of het rond is voor dit moment
 • kort nabespreken

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENGLISH

 • orientation meeting
 • decide to continue or not, now or at another time
 • determine the question
 • setup 1 on 1 or with a group if desired
 • look at the question through a constellation
 • opening up to a different view of the theme
 • decide if it is done for now
 • evaluate

 

Angst, Assertiviteit, Balans werk-privé, Conflicten, Controle, Eenzaamheid, Energie, Gedragspatronen, Gezondheid, Grenzen stellen, Innerlijke groei, Keuzes maken, Leefstijl veranderen, Liefdesrelaties, Loopbaan, Omgaan met emoties, Omgaan met ziekte, Ondernemen, Ontspanning, Ouder-kindrelatie, Perfectionisme, Persoonlijk leiderschap, Persoonlijke Ontwikkeling, Piekeren, Relaties, Re-integratie, Rouwverwerking, Samenwerken, Scheiding, Slapen, Somberheid, Stress of burn-out, Talentontwikkeling, Verslavingen, Vitaliteit, Zakelijke vraagstukken, Zelfvertrouwen, Zingeving

Bij mij ben je veilig en vind je de rust die nodig is om jouw thema te onderzoeken. Door zeer veel opstellingen/workshops meegemaakt te hebben, heb ik een eigen mix ontwikkeld, die ik per keer en per situatie kan aanpassen. Ik ben flexibel en voel wat er nodig is op het moment. Ik kan inzoomen op de situatie en uitzoomen als het overzicht nodig is. Ik nodig je van harte uit voor een kennismaking.

~~~~~~~~~~~~~~~~

ENGLISH

With me you are safe and you will find the peace you need to research your theme. By having experienced many constellations / workshops, I have developed my own mix, which I can adapt per time and per situation. I am flexible and feel what is needed at the moment. I can zoom in on the situation and zoom out if the overview is needed. I cordially invite you for an introduction.

Iedereen is bij mij welkom!, 40+’ers, 50+’ers, Coaches, Hoog opgeleide personen, Hoog sensitieve personen, Jeugd, Leidinggevende, Mannen, Millennials (20 t/m 35 jaar), Ondernemers, Opstellers, Ouders, Singles, Sporters, Studenten, Vrouwen, Werkzoekenden
Familie opstelling, Gezondheid opstelling, Intuitief Opstellen, Opstelling met Paarden, Opstelling in de Natuur, Organisatie opstelling, Structuur opstelling, Ziekte & Symptomen opstelling

Heb je een andere vraag neem dan vrijblijvend contact met mij op.

In het tekstveld ‘bericht’ kan je je vraag formuleren en/of je telefoonnummer noteren dan neem ik telefonisch contact met je op.

Testimonials

“Onlangs heb ik een online opstelling gedaan met Marjolijn. Het was mijn eerste ervaring met een opstelling online en ik was verrast hoe dat uitpakte. In een ‘life’ opstelling vind ik het al bijzonder hoe werkelijk de personen of objecten worden, nu kwamen de figuurtjes op het scherm op een wonderlijke manier tot leven. Ik voelde werkelijk mijn opgestelde paarden, en de man die een belangrijke rol speelde in de vraag waar ik mee gekomen was.

Marjolijn heeft een kalme en heel betrokken benadering. Je voelt de rust en zelfverzekerdheid die voortkomt uit jarenlange ervaring. Ze stelt heldere vragen, stuurt – maar op een open en vragende manier – , doet suggesties en laat de tijd om dingen goed te ervaren.

Ik voelde me heel vrij en veilig en uitgenodigd om te kijken naar wat er nodig was.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENGLISH

“Recently I did an online constellation with Marjolijn. It was my first experience with a constellation online and I was surprised how it turned out. In a ‘life’ constellation I already find it special how ‘real’ the persons or objects become, now the figures on the screen came to life in a wonderful way I really felt my constellated horses, and the man who played an important part in the question I had come up with.

Marjolijn has a calm and very involved approach. You feel the peace and confidence that comes from years of experience. She asks clear questions, directs – but in an open and questioning way -, makes suggestions and allows time to experience things properly.

I felt very free and safe and invited to look at what was needed. “

Appointment

Hello, I saw your profile on the website, I would like to get in touch with you.

What data are possible?