Algemene Voorwaarden

 

Een ontvangen aanmelding voor een opstelling geldt als inschrijving voor een opstelling en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

 

  1. Inschrijving

Inschrijving geschiedt door aanmelding voor een opstelling via de website www.ziesoo.com. Als de coach de afspraak bevestigd heeft, is de inschrijving voldaan en kan de systemische opstelling plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd.

 

Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen, ook indien de klant nog geen bevestiging van zijn/haar inschrijving heeft ontvangen.  

 

Binnen 24 uur na ontvangst van de aanmelding zal de coach een reactie naar de deelnemer sturen.

 

  1. Betaling

Betaling van de factuur inzake deelname aan een opstelling moet vóór aanvang zijn ontvangen. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk. Na ontvangst van een factuur geldt een betalingstermijn van twee weken (14 dagen).

 

  1. Annuleren

Annuleren kan uitsluitend per mail op admin@ziesoo.com

 

Bij annulering meer dan 2 weken (14 kalender dagen) voor aanvang van een systemische opstelling worden er geen kosten in rekening gebracht.  

 

Bij annulering binnen 2 weken (14 kalender dagen) voor aanvang van systemische opstelling is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten.

 

Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor aanvang systemische opstelling wordt het totaalbedrag in rekening gebracht.

 

Afspraken die meer dan 2 dagen (48 uur)  voor aanvang van systemische opstelling verzet worden zullen niet in rekening gebracht worden.

 

Bij het niet verschijnen van de deelnemer tijdens een geplande systemische opstelling, wordt het totale bedrag in rekening gebracht en is de deelnemer verplicht deze te betalen.

 

Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor een systemische opstelling staat ingeschreven. Opgave van vervanging is mogelijk door de oorspronkelijke deelnemer tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang.

 

ZIESOO behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

  1. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de persoonlijke systemische opstelling.

 

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt ZIESOO zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.