Systemisch Werk

 

 

HOE ZOU HET ZIJN ALS….                                                   

 

...als datgene wat je nu bezighoudt geen rol meer zou spelen?                                                    

 

Wat zal je dan ervaren?

Wat zullen anderen aan je opmerken?

Waar ontstaat er dan ruimte voor?

 

Het onderzoeken van deze vraag op een systemische manier kan je helpen om nieuwe inzichten en oplossingen te vinden. Jouw vraag kan op verschillende thema’s betrekking hebben zoals; gezondheid, thuissituatie, persoonlijke- of zakelijke ontwikkeling, etc.

 

 

Wat is een systeem?                                                    

Het onderzoeken van deze vraag op een systemische manier kan je helpen om nieuwe inzichten en oplossingen te vinden. Jouw vraag kan op verschillende thema’s betrekking hebben zoals; gezondheid, thuissituatie, persoonlijke- of zakelijke ontwikkeling, etc.

 

Een systeem wordt gezien als een levend geheel van elementen welke elkaar en hun omgeving wederzijds beïnvloeden en aanpassen, om te kunnen (over) leven. Elk systeem maakt op zijn beurt weer deel uit van een groter systeem.

 

Je kunt je gezin, familie, werk, organisatie, etc. zien als systemen. Van alle systemen waar je deel van uitmaakt, is het familiesysteem het meest basale systeem. Alle systemen hebben hun eigen regels en wetten, en hun eigen cultuur en dynamiek. De regels en wetten zijn zichtbaar en expliciet, maar cultuur en dynamieken zijn vaak onzichtbaar en impliciet. De methodiek Systemisch Werk richt zich vooral op dit onzichtbare en impliciete deel van een systeem.

 

 

Systemische Opstelling                                                    

Een Systemische Opstelling is een onderdeel van de methodiek Systemisch Werk. Een Systemische Opstelling brengt onderliggende dynamieken in beeld die betrekking hebben op de vraag, situatie of op de 'ervaren' symptomen. Een opstelling is als het ware een 3D-projectie/helikopterview van jouw innerlijke beeld van de situatie of vraag.

 

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst. Deze personen/elementen kunnen worden gerepresenteerd deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen. Door dit 3D-beeld is het mogelijk om spanningen, bewegingen en terugkerende patronen te zien, welke inzicht geven in het betreffende vraagstuk.

 

 

Voorbeelden van 'ervaren' symptomen    

Persoonlijk                                                 

 • Te veel verantwoordelijkheidsgevoel                 
 • Relatie problemen                                
 • Te emotioneel of gestrest                               
 • Altijd maar zorgen en geven                            
 • Angsten                                                         
 • Succes of geluk niet kunnen nemen                
 • Gezondheidsklachten                      

 

Organisatie

 • Hoe komt het dat de doelen niet worden gehaald?
 • Wat maakt dat de groei stagneert?
 • Waar komen de politieke spelletjes vandaan?
 • Waarom is er zoveel ontevredenheid?
 • Wat valt er te doen aan het verloop?
 • Waarom heeft het management geen grip op de afdeling?                               

 

 

Is Systemische Opstelling een quick fix?

Ja en nee. Ja, een opstelling kan in een vrij kort tijdsbestek (ca 1 uur) veel inzicht en informatie opleveren. En, nee. Een opstelling richt zich niet op de oplossing van het vraagstuk, maar op de onderliggende oorzaken ervan.

 

Tijdens de Systemische opstelling krijgt de deelnemer inzichten in de vraag, situatie of de ‘ervaren’ symptomen. De deelnemer begrijpt de inzichten en ervaart de verandering. Vaak merk je pas achteraf dat je zaken anders aanpakt, dat je je geen zorgen meer maakt over bepaalde zaken, dat de rollenpatronen in relaties zijn verandert, dat je andere keuzes hebt gemaakt, etc.

 

Door de inzichten c.q. veranderingen (verschuivingen), het gevoel van verlichting, opluchting en herkenning is het ‘innerlijk’ beeld verandert waarmee de sturing achter je gedrag is verandert en dus achteraf pas de werkelijke verandering(en) kunt waarnemen.

 

 

Vormen

Er zijn drie vormen waarop een Systemische Opstelling kan plaatsvinden.

 

Een "Live" opstelling met een groep mensen. Deze opstelling vindt plaats in een ruimte, waar mensen vanuit de groep, de personen en onderdelen representeren (representanten genoemd) die van toepassing zijn op de situatie van de deelnemer. Onder de vormen binnen Systemische Werk blijft deze vorm een koningsnummer omdat de representanten daadwerkelijk de ervaringen/sensaties ervaren van de gerepresenteerde persoon die daardoor weer bijdragen aan de intensiteit van de opstelling.

 

TafelopstellingDe opstelling vindt 1 op 1 plaats. In deze vorm worden vaak Playmobil poppetjes gebruikt of andere attributen om de personen en onderdelen die van toepassing te representeren op de situatie van de deelnemer.

 

Online OpstellingVia video bellen, deelt de Systemische Coach haar/zijn scherm met de deelnemer en kan de online opstelling van start gaan. De online tool bevat elementen zoals vierkanten en cirkels om de personen en onderdelen die van toepassing zijn in de situatie van de deelnemer te representeren.

 

 

 

Een Systemische Opstelling biedt inzichten c.q. veranderingen en draagt bij aan een ‘vrij’ leven* en/of

een ‘gezonde’ organisatie**.

 

 

Vrij leven *

Een leven waarin je je eigen weg kunt gaan en je je eigen keuzes kan maken met respect voor de ander en het verleden.

 

Gezonde organisatie **

Een ‘gezonde’ organisatie is een organisatie waarbinnen de medewerkers zich goed voelen en daardoor hun werk met compassie en betrokkenheid kunnen blijven uitvoeren. Een ‘gezonde’ organisatie vervult haar doel in de samenleving middels een levendige uitwisseling met de buitenwereld. Kortom, een plaats waar je graag zou willen werken en groeien.