Veelgestelde Vragen

 1. Wat is Systemisch Werk?

Met de methodiek Systemisch Werk bekijk je de situatie in de context (omgeving) van het systeem waarbinnen de vraag speelt.  

 

Een systeem wordt gezien als een levend geheel van elementen welke elkaar en hun omgeving wederzijds beïnvloeden en aanpassen, om te kunnen (over) leven. Elk systeem maakt op zijn beurt weer deel uit van een groter systeem.

 

Je kan je gezin, familie, werk, organisatie, etc. zien als systemen. Van alle systemen waar je deel van uit maakt, is het familiesysteem het meest basale systeem. Alle systemen hebben hun eigen regels en wetten, en hun eigen cultuur en dynamiek. De regels en wetten zijn zichtbaar en expliciet, maar cultuur en dynamieken zijn vaak onzichtbaar en impliciet. De methodiek Systemisch Werk richt zich vooral op dit onzichtbare en impliciete deel van een systeem.

 

Bert Hellinger (geboren in 1925, overleden 20 september 2019) is de grondlegger van de methodiek systemisch werken.

 

 

 1. Wat zijn Systemisch Opstellingen?

Een Systemische Opstelling is een onderdeel van de methodiek Systemisch Werk. Een Systemische Opstelling brengt onderliggende dynamieken in beeld die betrekking hebben op de vraag, situatie of op de 'ervaren' symptomen. Met een opstelling is als het ware een 3D-projectie van jouw innerlijke beeld van de vraag. 

 

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst. Deze personen/elementen kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen. Door dit 3D-beeld is het mogelijk om spanningen, bewegingen en terugkerende patronen te zien, welke inzicht geven in het betreffende vraagstuk.

 

Voorbeelden ‘ervaren’ symptomen.

 

Persoonlijk                                                                                                             

 • Teveel verantwoordelijkheidsgevoel             
 • Relatie problemen                                             
 • Te emotioneel of gestrest                   -
 • Altijd maar zorgen en geven                             -
 • Angsten, Trauma’s                               
 • Succes of geluk niet kunnen nemen
 • Gezondheidsklachten                            

 

Organisatie  

 • Hoe komt het dat de doelen niet worden gehaald
 • Wat maakt dat de groei stagneert?
 • Waar komen de politieke spelletjes vandaan?
 • Waarom is er zoveel ontevredenheid?                      
 • Wat valt er te doen aan het verloop?
 • Waarom heeft de manager geen grip op de afdeling?       

 

 

 

 1. Wat is de magie van Systemische Opstelling?

De vraagsteller heeft voorafgaand aan  de opstelling een bepaald beeld (mentaal en gevoelsmatig) van het vraagstuk.

Door het opstellen van die elementen die betrekking hebben op het betreffende een vraagstuk wordt het innerlijk beeld van de vraagsteller ruimtelijk geprojecteerd. Met behulp van kleine interventies (bijvoorbeeld verplaatsen van elementen, verbindingen leggen e.d.) kunnen spanningen worden verzacht en patronen worden doorbroken. Op deze manier verandert feitelijk het geprojecteerde beeld van de vraagsteller. Deze veranderingen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en daarmee tot het aanpassen van gedrag. Soms gebeurt dat meteen tijdens de opstelling. We zeggen ook wel eens dat we letterlijk het kwartje voelen vallen. Net als het moment in afbeelding 1 als je beide beelden kan zien.

 

Afbeelding 1; toont een oude vrouw of een jong meisje, afhankelijk van het beeld dat je hebt als je ervoor het eerst naar kijkt. Zie je maar een van de twee mogelijkheden? Blijf dan kijken. De grote kromme neus van de oude vrouw is tegelijk de linker wang en kaak van het jonge meisje. De mond van de oude vrouw is het halsbandje van de jonge vrouw. Het linkeroog van de oude vrouw is het linkeroor van de jonge vrouw. Zie je het al? Laat hem eventueel aan iemand anders zien, totdat je beide mogelijkheden voor je hebt.

Afbeelding met boom, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een omschakeling kan ook een geleidelijk proces zijn. Aan de hand van de opstelling krijg je een ander beeld dan aan het begin, zonder dat je nu precies kunt zeggen op welk moment het beeld veranderde. Afbeelding 2 geeft hier een voorbeeld van.

 

Afbeelding 2 Verlopende afbeeldingen mannenhoofd - vrouwenlijf. Je ziet aan het einde van de reeks een totaal ander beeld als aan het begin, maar waar precies de omslag plaatsvindt, is niet te zeggen.

 

 

 

 

Door een Systemische Opstelling verandert het ‘innerlijk’ beeld van de vraagsteller en ervaart hij/zij verlichting, opluchting en herkenning. Er ontstaat letterlijk ruimte waardoor de verandering c.q. oplossing kan plaatsvinden.

 

 

 1. Wat is het verschil tussen een systemische opstelling, een familie- organisatie opstelling en andere opstellingen?

Systemische opstellingen is een algemene naam waar familie-, organisatie opstellingen en andere opstellingen onder vallen. Systemische opstellingen zijn een onderdeel en werkvorm van de methodiek Systemisch Werk.

 

 

 1. Wat is een Familie Opstelling?

Een familieopstelling is een opstelling , waarbij de beginvraag voortkomt uit het familiesysteem. Belastende patronen (dynamieken), die in of rondom een familie kunnen voorkomen, worden zichtbaar gemaakt.     

 

 1. Wat is een Organisatie Opstelling?

Een organisatieopstelling is een opstelling , waarbij de beginvraag voortkomt uit het werk- of organisatiesysteem. Belastende patronen, die binnen of rondom organisaties kunnen voorkomen, worden zichtbaar gemaakt. Deze patronen bevinden zich in het ‘onbewuste’ van een organisatie, en toont zich aan de oppervlakte middels symptomen, zoals:

 

 • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing.
 • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn.
 • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende.
 • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen.
 • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen.
 • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken.
 • Burn-out

 

 

 1. Is een familieopstelling met of zonder je familie?

Voor een opstelling is het niet nodig dat andere familieleden bij de opstelling aanwezig zijn.

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot de vraag kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling, of door voorwerpen en symbolen.

 

 

 

 

 1. Is een organisatie opstelling met of zonder directie en/of medewerkers?

Voor een organisatie-opstelling is het niet nodig dat collega’s of werknemers van de organisatie bij de opstelling aanwezig zijn.

 

De belangrijkste personen/elementen met betrekking tot de vraag kunnen worden gerepresenteerd door (andere) deelnemers aan de opstelling of door voorwerpen en symbolen.

 

 

 1. Zijn systemische opstellingen ook geschikt voor kinderen?

Systemische Opstellingen zijn ook geschikt voor kinderen. Kinderen zijn vaak meer intuïtief dan volwassenen. Los hiervan, is het altijd mogelijk voor de ouders/verzorgers om een opstelling voor hun kind doen zonder dat het kind aanwezig is.

 

 

 1. Ik wil eerst een intake gesprek, is dat mogelijk?

In het profiel van de coach kunt u de werkwijze van de desbetreffende coach vinden. Ook is het mogelijk om de coach een mail te sturen vanuit het profiel.

 

 1. Moet ik mij voorbereiden voor een opstelling?

Voor een opstelling is het prettig om feitelijke informatie over bijvoorbeeld je familie van herkomst, organisatie of ziekte te verzamelen. Het is echter niet noodzakelijk om informatie te verzamelen om een opstelling te kunnen doen.

 

 

 1. Hoe lang duurt een opstelling?

Gemiddeld duurt een systemische opstelling circa 1 uur, dit kan per coach verschillen.

 

 

 

 1. Wat levert een Systemische Opstelling mij op?

Een opstelling kan in een vrij kort tijdsbestek (ca 1 uur) veel inzicht en informatie opleveren en richt zich niet op de oplossing van het vraagstuk, maar op de onderliggende oorzaken ervan.

 

Tijdens de Systemische opstelling krijgt de deelnemer inzichten in de vraag, situatie of de ‘ervaren’ symptomen. De deelnemer begrijpt de inzichten en ervaart de verandering. Vaak merk je pas achteraf dat je zaken anders aanpakt, dat je je geen zorgen meer maakt over bepaalde zaken, dat de rollenpatronen in relaties zijn verandert, dat je andere keuzes hebt gemaakt, etc.

 

Door de inzichten, veranderingen, het gevoel van verlichting, opluchting en herkenning is het ‘innerlijk’ beeld verandert waarmee de sturing achter je gedrag is veranderd en achteraf pas de werkelijke verandering(en) kunt waarnemen.

 

 

 1. Wat zijn de kosten voor een opstelling?

In het profiel van de coach kunt u de tarieven vinden die hij/zij hanteert.

 

 

 1. Worden Systemische Opstellingen vergoed door de ziektekostenverzekering?

In de profiel van de coach kunt u deze informatie vinden.

 

 1. Hoe zit het met vertrouwelijkheid en privacy?

De veiligheid en privacy van de cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en privacy beleid.