Veelgestelde Vragen

 1. Wat is Systemisch Werk?

Vanaf onze geboorte maken we deel uit van systemen zoals lichaam, gezin, familie, vrienden, school, werk en land. Al deze systemen hebben hun eigen cultuur, hun eigen regels en wetten. Een aantal van deze wetten en regels is zichtbaar en expliciet, maar meestal zijn deze regels en wetten onzichtbaar en impliciet. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen vaak uit loyaliteit meegenomen.

 

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

 

 1. Wat zijn Systemische Opstellingen?

Systemisch werk is een methodiek waarbij niet alleen de mens zelf, maar het totale systeem waarbinnen iemand functioneert in ogenschouw genomen wordt zoals lichaam, familie, organisatie en land.

 

Een systemische opstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die in een systeem kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Oftewel

Systemische Opstellingen is een uitbeelding van een situatie en maakt zicht- en voelbaar waar het ‘werkelijk’ overgaat. Daarmee wordt de dynamiek achter de symptomen duidelijk en kan de oplossing zich manifesteren.

 

 1. Wat is het verschil tussen een systemische opstelling en een familie- en/of organisatie opstelling?

Systemische opstellingen is een algemene naam waar familie- en organisatie opstellingen onder vallen. Systemische opstellingen zijn een onderdeel en werkvorm van de methodiek Systemisch Werk.

 

 1. Wat is een Familie Opstelling?

Een familieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen (dynamieken), die in een familie kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.

De deelnemer die voor een systemische opstelling komt, zit vaak (onbewust) gevangen in zo’n patroon. Omdat de belastende patronen (dynamieken) zichtbaar gemaakt worden, kunnen er door de begeleider interventies gedaan worden, die maken dat de deelnemer zich van deze patronen los kan maken.

 

 1. Wat is een Organisatie Opstelling?

Een organisatieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die binnen organisaties kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze patronen bevinden zich in het ‘onbewuste’ van een organisatie, en toont zich aan de oppervlakte middels symptomen, zoals: 

 • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing.
 • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn.
 • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende.
 • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen.
 • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen.
 • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken.
 • Burn-out

 

Wanneer deze belastende patronen door een opstelling zichtbaar gemaakt worden, heeft de deelnemer (vaak een bestuurslid, een directeur, een leidinggevende) inzicht gekregen in de diepere oorzaak van het probleem, en kan dan vervolgens vanuit zijn of haar eigen expertise handelend optreden.

 

 1. Is een familie opstelling met of zonder je familie?

Een opstelling is het beeld van de deelnemer over een bepaalde situatie, voor de betrokken familieleden worden elementen geplaatst in het systemische veld. Een vierkant voor de man en een rondje voor de vrouw. Als alle betrokken personen zijn geplaatst ontstaat er een helder beeld, hoe e.e.a. ten opzichte van elkaar verhoudt en waar mogelijk de belemmering plaatsvindt en waar de oplossing zich kan manifesteren.

 

Voor een opstelling is niet nodig dat andere familieleden bij de opstelling aanwezig zijn.

 

 1. Is een organisatie opstelling met of zonder directie en/of medewerkers?

Een opstelling is het beeld van de deelnemer over een bepaalde situatie, voor de betrokken personen/partijen worden elementen geplaatst in het systemische veld. alle betrokken personen/partijen zijn geplaatst ontstaat er een helder beeld, hoe eea ten opzichte van elkaar verhoudt en waar mogelijk de belemmering plaatsvindt en waar de oplossing zich kan manifesteren.

 

Voor een opstelling is niet nodig dat andere personen/partijen bij de opstelling aanwezig zijn. De deelnemer (vaak een bestuurslid, een directeur, een leidinggevende) heeft doormiddel van de opstelling inzicht gekregen in de diepere oorzaak van het probleem, en kan dan vervolgens vanuit zijn of haar eigen expertise handelend optreden.

 

 1. Wat is een Opstelling mbt ziekten en symptomen?

Opstellingen met ziekte zijn een afgeleide van de systemische opstellingen. Vanuit het systemisch werk kun je ziekte zien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden (in het familiesysteem) zichtbaar te maken. Een opstelling helpt hierbij doordat het bewustwording brengt in de relatiepatronen tussen jou, jouw ziekte, jouw relaties in het hier en nu en de geschiedenis van jouw familiesysteem. Het doorzien van deze relatiepatronen en het vrijmaken van de levensstroom werkt bevrijdend in het leven van jouw eigen zielsmissie.

 

Tijdens een systemische opstelling kijken we met compassie naar de ziekte en de balans die deze ziekte in jouw systeem wil herstellen.

 

 1. Zijn systemische opstellingen ook geschikt voor kinderen?

Systemische Opstellingen zijn ook geschikt voor kinderen. Kinderen zijn vaak meer intuïtief dan volwassenen.

 

Los hiervan, is het altijd mogelijk voor de ouders/verzorgers om een opstelling voor hun kind doen zonder dat het kind aanwezig is. Overigens is het aan te raden om eerst als ouders zelf aan de slag te gaan, omdat veel thema’s waar kinderen mee kunnen worstelen voortkomen uit (onbewuste) belastingen in het familiesysteem.

 

 1. Ik wil eerst een intake gesprek, is dat mogelijk?

We werken niet met intakegesprekken omdat in het gesprek vooraf aan de opstelling al direct inhoudelijke zaken worden besproken. Heb je na het gesprek (vooraf aan de opstelling) een minder goed gevoel of denk je dat we je niet verder kunnen helpen dan brengen wij geen kosten in rekening.

 

 1. Moet ik mij voorbereiden voor een opstelling?

Voor de opstelling is het prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst of organisatie te verzamelen. Het is echter niet noodzakelijk om veel informatie te verzamelen om een opstelling te kunnen doen.

 

 1. Hoe lang duurt een opstelling?

Gemiddeld duurt een systemische opstelling een uur.

 

 1. Hoe verloopt een systemische opstelling?

In de bevestigingsmail staat de datum en het tijdstip van de inschrijving systemische opstelling. Op de desbetreffende dag en tijd log je in op de website van ZIESOO. Vervolgens open je het programma Skype. Zodra de verbinding met de coach via Skype tot stand is gekomen, deelt u het scherm. Links boven in het scherm op de website van ZIESOO klikt u het tabblad ‘opstellingen’ aan.

 

De coach zal middels een korte interview vragen stellen omtrent het onderwerp/hulpvraag wat u wilt opstellen. Zodra de coach genoeg kennis heeft vergaard start de opstelling. U wordt gevraagd om elementen die betrekking hebben op het onderwerp/hulpvraag te plaatsen in het veld op uw scherm. Als alle elementen hun plaats in de opstelling hebben, start de opstelling. Een opstelling duurt gemiddeld een uur.

 

 1. Hoeveel opstellingen heb ik nodig?

Een systemische opstelling kan worden ingezet als een eenmalige inzicht in een situatie bijvoorbeeld bij het maken van een verandering en/of keuze, etc. Uit ervaring blijkt dat bij een ontwikkeling/ verandering  binnen een organisatie of persoon meerdere opstellingen behoeven. Het ontwikkel- of veranderproces kan je vergelijken met een ‘ui’, het betreft verschillende lagen en elke laag heeft zijn eigen inzichten/oplossingen en draagt bij naar de kern.

 

ZIESOO gaat ervan uit dat elke ontwikkeling/verandering  zijn eigen tempo hanteert en dat de persoon of organisatie precies weet (of waarneemt) wanneer de volgende stap zich aandient en er behoefte is aan nieuwe inzichten/oplossingen. Daarom werken wij met bundels en zijn de systemische opstellingen binnen de termijn vrij in planbaar.

 

 1. Wat voor effect heeft systemische opstellingen?

Op de korte termijn kunnen opstellingen inzichten geven over je systeem en hoe hiermee om te gaan. Op de lange termijn is de doorwerking van een familieopstelling groter. Voortdurend worden de inzichten verwezenlijkt en langzaam wordt het leven gekanteld in positieve zin.

 

 1. Worden Systemische Opstellingen vergoed door de ziektekostenverzekering?

Nee de systemische opstellingen online worden niet vergoed door een zorgverzekeraar.

 

 1. Wanneer ontvang ik de factuur?

Na de bevestiging van de coach, ontvangt u een mail met instructies en de factuur.

 

 1. Hoe zit het met vertrouwelijkheid en privacy?

De veiligheid en privacy van de cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Dit wordt doorgaans ook zo door de deelnemers ervaren en aan ons teruggekoppeld.